Giỏ hàng
Hệ thống CLVT NeuViz ACE SP

Tin tức - Sự kiệnNgày: 09-07-2021 bởi: Công ty TNHH GMED

Hệ thống CLVT NeuViz ACE SP

NeuViz ACE SP là hệ thống CLVT 32 lát mới nhất được sản xuất bởi Neusoft Medical Systems, cung cấp nhiều giá trị hơn trong cách tiếp cận kinh tế và thân thiện.

NeuViz ACE SP sử dụng một thiết kế kinh tế hơn, giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm sự căng thẳng trong vận hành với giá trị chẩn đoán tối đa. Nó cũng cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân với một loạt các giải pháp liều thấp bao gồm các kỹ thuật quét 60kV hàng đầu trong ngành.

Với NeuViz ACE SP, các nhà đầu tư sẽ không còn phải lựa chọn giữa chi phí và chất lượng chẩn đoán hoặc chăm sóc bệnh nhân.

#GMED

#Neusoftmedicalsystems

#NeuvizACESP

0866711456